قیر 60/70

حالت قیر به درجه حرارت آن بستگی دارد. رابطه دما و سفتی قیر به نوع نفت خام و روش پالایش آن وابسته بوده و درجه نفوذ قیر 60/70  مابین 60 تا 70 درجه سانتیگراد است که قیر با درجه نفوذ نیمه سخت و به عنوان یک قیر سنگین و مناسب برای ساخت و تعمیر جاده ها می باشد. قیر 60/70 برای تولید آسفالت استفاده شده و عمدتا در تولید آسفالت داغ برای پوشش سطحی استفاده می گردد. بیشترین نوع استفاده در انواع قیر، قیر 60/70  بوده و یک ماده اولیه برای دیگر محصولات قیر است.