قیمت قیر صادراتی فله، بشکه، تحویل درب کارخانه یا فوب بندر عباس

 

  • تسویه حساب به صورت نقدی می باشد.
  • قبل از خروج کالا از درب کارخانه تسویه حساب انجام خواهد شد.