قیر 110/10

حالت قیر 110/10 به میزان حرارت دهی آن بستگی دارد.

رابطه دما و سفتی قیر به نوع نفت خام و روش پالایش آن وابسته بوده و درجه نفوذ پذیری قیر 110/10  مابین 0.8 تا 0.12  میلیمتر است که قیر با درجه نفوذپذیری سخت و به عنوان یک قیر سنگین و مناسب برای پوشش لوله های صنعتی کاربرد دارد.

درجه نفوذ قیری که توسط شرکت درسا بیتومن تهیه می شود قیر خالص نفتی است که با عبور هوای گرم از ماده اولیه وکیوم باتوم تولید می شود.

bitumen 110/10